PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA LAMPAU

Pembacaan Alkitab: 1 Tes. 1:9; 1 Kor. 6:11

Setelah seseorang percaya kepada Tuhan, pasti masih ada ba­nyak perkara yang lampau yang belum diselesaikan. Lalu bagaimana seharusnya ia menyelesaikan semua itu? Dalam 1 Tesalonika 1:9 disebutkan, “Berbalik dari ber­hala-berhala kepada Allah.Ketika seseorang percaya kepada Tuhan, perihal berhala wajib dibereskan. Kita harus ingat, kita adalah bait Roh Kudus. Masakan bait Allah sepadan dengan berhala? Bahkan ketika rasul Yohanes melihat orang-orang yang percaya, ia berpesan kepada mereka, “Anak-anakku, waspadalah (jauhkan diri­mu) terhadap segala berhala.” Jadi, masalah ini tidak se­sederhana seperti yang kita duga. Anak-anak Allah, sejak hari pertama menjadi orang Kristen, harus menyapu bersih dan membereskan secara tuntas setiap berhala, jangan sekali-kali mem­biarkan bau berhala itu masuk ke dalam kita.

Continue reading PENYELESAIAN PERKARA-PERKARA LAMPAU