MENCARI KEHENDAK ALLAH

Pembacaan Alkitab: Yoh. 7:17; Mat. 10:29-31; Rm. 8:14; Mzm. 119:105; Mat. 18:15-20; 1 Yoh. 2:27

Sebelum kita diselamatkan, segala tingkah laku kita menuruti kemauan hati kita sendiri. Ketika itu, kita mengabdi kepada diri sendiri dan menyenangkan diri sendiri. Akan tetapi, se­karang kita telah percaya Tuhan, telah menerima Kristus sebagai Juruselamat, kita pun mengakui-Nya sebagai Tuhan yang kita layani. Setelah kita beroleh selamat, terjadilah suatu per­ubahan yang mendasar, yaitu semua tingkah laku dan cara hidup kita tidak lagi menuruti kesenangan diri sen­diri, melainkan harus menuruti kehendak Allah. Itu ber­arti setelah kita percaya Tuhan, inti kehidupan kita te­lah berubah; intinya bukan bagi diri kita, melainkan Tuhan.

Continue reading MENCARI KEHENDAK ALLAH